CarpoNovum Clinics

CarpoNovum Clinics är en trygg och säker kökortningsklinik vilket innebär att de regioner i Sverige som inte kan eller hinner operera patienter med stomi kan remittera patienterna till CarpoNovum Clinics för eventuell utredning och operation (nedläggning av loopileostomi eller nedläggning av stomi efter Hartmans operation). Vi som arbetar på kökortningsklinikerna är seniora kolorektalkirurger och sjuksköterskor från Sverige och Danmark.

Ökat behov av nedläggning av stomier

Under pandemin prioriterades canceroperationer framför benigna (godartade) operationer. Konsekvenserna har blivit att de patienter som väntar på nedläggning på stomi har fått vänta än längre på detta ingrepp.

Med anledning av de långa väntetiderna för kirurgisk behandling av sjukdomar i tjock- och ändtarmen bildades CarpoNovum Clinics. Syftet är/var bland annat att verka som en resursklinik för nedläggning av stomier i alla delar av Sverige och på så sätt förbättra förutsättningarna för att Socialstyrelsens mål om vårdgaranti för denna heterogena grupp av patienter kan uppfyllas.

Vision

Att patienter med tillfällig stomi på tunntarmen (loopileostomi) eller tillfällig stomi på tjocktarmen (exempelvis patienter opererade enligt Hartman) ska få tid för nedläggning av stomin inom ramen för den vårdgaranti som gäller.

Uppdrag

Att bli en kompletterande och integrerad vårdgivande resurs som hanterar patienter med stomi.

Strategi

  • Att etablera högspecialiserade kirurgiska kliniker i Sverige och Danmark.
  • Samarbetet med etablerade vårdgivare och sjukhus förstärks i syfte att korta köerna till operation.
  • Våra egna kirurger har alltid det övergripande medicinska och kirurgiska ansvaret.
  • Våra egna kirurger opererar alltid våra egna patienter.

Samarbete

  • I oktober 2021 inleder vi vårt samarbete med CK-kirurgkliniken för att kunna erbjuda våra patienter toppmoderna operationssalar och en förstklassig vårdavdelning.
  • Vi möter upp långväga patienter på Bromma eller Stockholms Centralstation och ser till att de kommer fram och installerar sig på vårdavdelningen.
  • Självklart är anhöriga välkomna att dela våra fina enkelrum med sin nära och kära.