Forskning och Utveckling (FoU)

Våra främsta framgångar inom FoU är vår grundforskning att skarva tarm (anastomosteknik). Intentionen med vår forskning har varit att reducera postoperativa komplikationer. Den största enskilda finansiären är Fru Berta Kamprads stiftelse för utforskning och bekämpning av cancersjukdomar. Efter 25 års forskning och utveckling är våra kirurgiska instrument CE-märkta och får därmed användas på alla sjukhus i Europa (www.carponovum.com). Vissa grupper av instrument har fram till dags datum använts på mer än 165 patienter i Sverige, Danmark, Tyskland och Kina. De kliniska studierna i Kina är avslutade och vi driver nu endast studier i Skandinavien.

Animerade filmer om våra kirurgiska instrument

CREX LapAid with catheters
To download the video, click here.

CREX LapAid without catheters
To download the video, click here.

The CREX system – The plurality of the instruments
To download the video, click here.

CREX-X-ray – New thinking new possibilities
To download the video, click here.

CREX – The functions of catheters

CREX RectoAid