CarpoNovum AB är ett svenskt företag hemmahörande i Halmstad med stark förankring i Stockholm och Skåne.

Företaget har två huvudsakliga verksamhetsområden. Det ena verksamheten är FoU (Forskning och Utveckling) och den andra verksamheten är etablering och drift av resurskliniker i Norden. Verksamheterna är väsensskild varför företaget är delat i två halvor CarpoNovum AB (MedTech) med dotterbolaget CarpoNovum Clinics AB. Moderbolaget respektive dotterbolaget har sin egen organisation men sorterar under samma huvudman.

CarpoNovum AB är den del av verksamheten som är certifierade enligt ISO 13485 och bedriver klinisk forskning på mycket hög internationell nivå.  Våra främsta framgångar inom FoU är framtagandet av kirurgiska instrument som används för att skarva tarm. Tack vare dessa instrument är det nu möjligt att under pågående operation och efter operationen validera skarven (anastomosen), efter resektion av exempelvis cancer i tjock- och ändtarmen.

Efter mer än 15 års forskning och utveckling är instrumenten CE-märkta och får användas på alla sjukhus i Europa. Instrumenten har fram till dags datum använts på mer än 170 patienter på olika sjukhus Sverige, Danmark, Tyskland och Kina.

Instrumenten har fram till dags datum använts på mer än 165 patienter på olika sjukhus Sverige, Danmark, Tyskland och Kina.

CarpoNovum Clinics AB

CarpoNovum Clinics AB är vår satsning på egna resurskliniker där vi har egna kirurger med mångårig erfarenhet av tjock- och ändtarmskirurgi. Den initiala satsningen är att operera benigna sjukdomar i tjock och ändtarmen för att bereda de patienter som väntat längst och passerat tiden för det standardiserade vårdförloppet (SVF) större möjligheter att bli opererade i det offentliga.

CarpoNovum Clinics AB är en resursklinik som gör det möjligt för patienter, oavsett vilken region de tillhör, att få snabb och säker kirurgisk behandling vid nedläggning av tillfälliga stomier.

Vårt Team

Anders Grönberg, CMO, MD, PhD, CEO för CarpoNovum AB. Senior Colorecta kirurg. FoU inriktad på sårläkning på tarm och utveckling av kirurgiska instrument.

Jonas Hurtig, Ekonomisk och strategisk rådgivare. Mångårig branschvana inom MedTech och klinikarbete inom ffa bildanalys.

Verksamhetschef 

Vakant

Utbildningsansvarig. 

Vakant

CarpoNovum Clinics – Board

Styrelseordförande
Thomas Enckell, advokat, arbetat med "transaction consulting", "corporate and investment law"  i Stockholm och Malmö. Advisor i legala frågor i CarpoNovum.

Styrelseledamot
Christophe Genetay, MSc Civ Eng, Investor Relations finans- och aktiemarknad. Tidigare utbildningschef på Sveriges Aktiesparares Riksförbund. 

Styrelseledamot
Björn Zackrisson, MD, PhD, Kirurg/Urolog. Tidigare chef för Skånevård Sund, ledande befattningar inom Capio, Praktikertjänst och Team Olivia.

Styrelseledamot
Anders Grönberg, MD, PhD, CEO Scandinavian CCS, Kirurg inom kolorektalkirurgi, CEO för CarpoNovum. FoU inriktad på sårläkning på tarm och utveckling av kirurgiska instrument. 

CarpoNovum Clinics AB – Advisory Board

Gunnar Németh, professor i ortopedisk kirurgi. Tidigare chef vid Karolinska sjukhusets ortopedklinik, chef Capio S:t Görans sjukhus 2007, VD för Capiokoncernen till 2011 och därefter vice styrelseordförande i Capiokoncernen fram till 2019.

Torbjörn Holm, professor i kirurg vid Karolinska Institutet, med kolorektal kirurgi som subspecialitet. Har starkt bidraget till utvecklingen av multidisciplinär kirurgisk behandling av avancerad kolorektal cancer. 

Ludvig Arbin är tidigare landstingsråd i Uppsala län. Han har även varit kanslichef för Riksförbundet cystisk fibros. Konsult i offentliga beslutsprocesser i svensk hälso- och sjukvård

 Roger Henriksson: Professor och överläkare i onkologi vid Norrlands universitetssjukhus. Tidigare chef för Regionalt Cancer Centrum Stockholm Gotland och för Stockholms onkologiska klinik, inkluderande Radiumhemmet vid Karolinska universitetssjukhuset. Bland tidigare och pågående uppdrag kan nämnas;  vetenskapligt råd för Socialstyrelsen och för TLV (Läkemedelsförmånsnämnden), EMA (europeiska läkemedelsmyndigheten), ordförande expertrådet cancer i Stockholms läkemedelskommitté, expert Cancerfonden, ordförande ESMO 2020 (CNS tumörer).