Stomier

Stomier kan delas in på olika sätt beroende på utgångspunkt. Härrör stomin från tarmen eller från urinvägarna? De kirurger som arbetar på CarpoNovum Clinics är specialiserade på sjukdomar i tarmarna och arbetar därför med tarmstomier, inte med stomier från urinvägarna.

Att operera tillbaka en tarmstomi d v s koppla ihop tarmen igen och få en fungerande mag-tarm-kanal med möjlighet att gå på toaletten är inte självklart för alla. Orsaken till att en patient har en stomi är mångfasetterad. Det kan vara skador, missbildningar, och olika typer av sjukdomar.  En tarmstomi är ibland den enda möjligheten att överleva, en andra chans. Att leva med stomi, är i de allra flesta fall ett sätt att fortsätta att leva ett helt normalt liv efter operationen. Ett välfungerande bandage (stomipåse) är förstås avgörande för att man ska ha bra livskvalité.

Det finns permanenta och tillfälliga stomier. Med permanenta stomier menas stomier som inte går att operera tillbaka. Det tydligast exemplet är patienter som har opererat bort ändtarm och analkanal, det finns helt enkelt inget kvar att skarva ihop tarmen med. Det finns andra lika viktiga aspekter som gör det omöjligt att skarvar ihop tarmen igen.

Tillfälliga stomier anläggs för att avlasta ett område av tarmen. Detta kan bero på att man vill att tarmen ska få läka i lugn och ro utan att störas av avföring med dito ökat tryck på tarmväggen.

En vanlig typ av tillfällig stomi är en så kallad loopileostomi. Detta är en stomi på tunntarmen med två öppningar, en del som är riktad oralt (leder uppåt mot munnen) och en del som är riktad analt (leder nedåt mot ändtarmsöppningen).

En annan vanlig tillfällig stomi är en tjocktarmsstomi där där tjocktarmen slutar i en stomi men där ändtarmen är delad en bit ovanför ändtarmsöppningen. Slutmuskeln och en del av ändtarmen är således bevarad, det går att koppla ihop tarmarna igen. Denna typ av operation där man delar tarmen och ”lägger ut” en del av tjocktarmen kallas Hartmans operation.

Tillfälliga stomier är så som namnet beskriver ”tillfälliga” och ska (är avsedda att) opereras tillbaka. Väntetiden för en sådan operation är olika i olika delar av landet och olika beroende på vad som är grundorsaken till den tillfälliga stomin. Som regel ska loopileostomierna operas tillbaka inom 3 månader och patienter som har opererats enligt Hartmans metod ska ha en målsättning att bli opererad inom 6-9 månader.